ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายเวลาเรียนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์กานแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 174) 14 ก.ค. 64
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2564 (อ่าน 217) 23 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว กิจกรรมลูกเสือสำนึกช่วยเหลือและให้บริการบุพการี (อ่าน 261) 19 เม.ย. 64
จดหมายข่าว การร่วมนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเอกชน จังหวัดชุมพร (อ่าน 274) 19 เม.ย. 64
จดหมายข่าว กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี บริการชุมชน (อ่าน 244) 19 เม.ย. 64
จดหมายข่าว กิจกรรมการระดมทุนเพื่อกิจการลูกเสือ (อ่าน 254) 19 เม.ย. 64
จดหมายข่าว กิจกรรมอบรมโครงการลูกเสือรักษ์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 272) 19 เม.ย. 64
จดหมายข่าว กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 330) 19 เม.ย. 64
การระดมทุนเพื่อกิจกรรมลูกเสือ (อ่าน 283) 11 เม.ย. 64
ไทยรู้...สู้โควิด (อ่าน 23) 08 ม.ค. 64
บริษัทเมคโค เอน เนอร์จี ไทยแลนด์ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 495) 22 ก.ย. 63
แบบประเมินความรู้ด้านสุขภาพ (อ่าน 13) 03 มี.ค. 63
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้ (อ่าน 868) 24 พ.ย. 61
คู่มือดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห (อ่าน 898) 24 พ.ย. 61