คณะผู้บริหาร

นายธีระ ขันบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา