ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
หมู่ที่ 2   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรสาร 0-7752-1066


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน