ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำครูเอกภาษาไทย ครูประจำชั้น ป.3/1 (อ่าน 173) 18 ธ.ค. 61
แนะนำครูประถมศึกษา ครูประจำชั้น ป.1/1 (อ่าน 290) 18 ธ.ค. 61
แนะนำครูประถมศึกษา ครูประจำชั้น ป.1/2 (อ่าน 169) 18 ธ.ค. 61
คู่มือดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห (อ่าน 170) 24 พ.ย. 61
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้ (อ่าน 160) 24 พ.ย. 61
แนะนำครูดนตรี คนใหม่ (อ่าน 186) 22 พ.ย. 61