รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
หมู่ที่ 2   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์แฟกส์ 0-7752-1066


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :