ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำครูดนตรี คนใหม่
นายวราวุฒิ ศรีนวล วุฒิทางการศึกษา... ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงชลา เอกดนตรีสากล สาขาเอกที่บรรจุ คือ ดนตรีสากล
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 186 ครั้ง